Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘stretched cluster’

Marcel van den Berg legt uitstekend uit hoe een toekomstige release van VMware’s Site Recovery Manager (SRM) twee tot nu toe gescheiden wrelden zal gaan combineren. Die twee werelden zijn een active/passive uitwijkinrichting met Site Recovery Manager enerzijds en een active/active stretched VMware cluster anderzijds.

SRM vs stretched cluster

Voor lezers met heel weinig tijd komt het erop neer, dat tot nu toe SRM een uitstekende oplossing was voor Disaster Recovery (evenals third party varianten zoals Zerto overigens) en dat streched clusters een uitstekende oplossing was voor active site balancing. Door in de toekomst SRM te ondersteunen binnen een stretched cluster mag je met een beetje geluk in bovenstaand plaatje alle rondjes zwart vullen op 100%.

Voor lezers met wat meer tijd verwijs ik graag naar Marcel’s blog.

Read Full Post »

Onder een stretched VMware cluster kun je op twee manieren een stretched storage cluster leggen, tenminste zolang de storage leverancier dat ondersteunt.

Duncan Epping heeft e.e.a. al eerder uitgelegd in een white paper, maar gaat in zijn blog nog wat dieper in op de belangrijke – maar soms subtiele – verschillen tussen de uniforme configuratie en de niet-uniforme configuratie.

Uniform stretched storage configuration

Een plaatje zegt soms meer dan duizend woorden; vandaar boven de uniforme en onder de niet-uniforme configuratie.

Non-uniform stretched storage configuration

Het is mij niet geheel duidelijk waarom deze terminologie gekozen is, maar ik kan de neiging niet onderdrukken om juist de laatste “uniform” te noemen en de eerste “niet-uniform”.

Bron: Yellow Bricks

Read Full Post »

VMware heeft een white paper gepubliceerd met uitleg over stretched cluster configuraties. Daarbij worden zowel de VMware cluster als de onderliggende storage cluster over grotere afstanden verspreid. Het gaat dan om zogenoemde metro clusters. Dat wil zeggen afstanden waar je nog met glasverbindingen hoge snelheden en lage latencies kunt bereiken.

Streched VMware cluster

Deze vorm van hoge beschikbaarheid binnen twee datacenters op grotere afstand wordt met name in Nederland steeds meer toegepast. In landen waar ze lachen om 10 km als het om uitwijk gaat (zoals VS) is het waarschijnlijk wat minder populair.

De white paper is hier als PDF document van 32 pagina’s te downloaden.

Read Full Post »

VMware heeft een white paper gepubliceerd waarin het conceptuele verschil tussen een “stretched VMware HA cluster” een een configuratie op basis van VMware’s “Site Recovery Manager (SRM)” goed wordt uitgelegd.

Beide oplossingen verhogen de beschikbaarheid, helpen downtime te vermijden en helpen het herstel te versnellen. Er zijn echter ook grote verschillen en – minstens zo belangrijk – je kunt op twee sites niet beide oplossingen tegelijk implementeren (op drie of meer wel overigens).

Stretched Cluster VMware HA

Wanneer WEL stretched clusters en geen SRM:

  1. als je live migration tussen twee sites wilt kunnen uitvoeren om zo een active-active configuratie te creëren;
  2. als je twee sites op relatief korte afstand hebt met een hoge bandbreedte ertussen en lage latency (vertragingstijd);
  3. als je load-balancing over twee sites wilt kunnen uitvoeren;
  4. als je de beschikbaarheid wilt verhogen ten gevolge van het uitvallen van complete subsystemen op een site (zoals netwerk, storage, host chassis).

Wanneer GEEN streched clusters en wel SRM:

  1. als de site recovery een complex samenspel van het in de juiste volgorde opstarten van deelsystemen inhoudt;
  2. als de afstand tussen de sites meer is dan 100 km;
  3. als de configuratie op de productie site vaak en snel verandert;
  4. als je de recovery aantoonbaar wilt kunnen testen;
  5. als je ook rampen wilt opvangen die delen van beide sites betreffen;
  6. als je de Disaster Recovery compliance op een te auditen manier moet kunnen aantonen.

De white paper is hier als PDF document van 18 pagina’s te downloaden.

Bron: Eric Sloof

Read Full Post »