Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘market research’

In hun laatste Thema-update rapport, getiteld “Aanhaken of afhaken”, concludeert de Rabobank dat de Nederlandse hosting markt sterk gefragmenteerd opereert. De branche wordt geschat op circa 400 tot 800 bedrijven, waarvan het merendeel slechts 5 tot 20 werknemers in dienst heeft.

 

Dutch IaaS market

Om te kunnen overleven wordt IaaS providers aangeraden om ofwel te consolideren, of te differentiëren. Consolideren kan door meerdere partijen te laten fuseren, of door horizontaal of verticaal integreren met aangrenzende partijen.

Volgens het rapport is er voldoende groeipotentieel in de Nederlandse markt. Doorgaan op deze gefragmenteerde wijze zou echter buitengewoon onverstandig zijn.

Het rapport van 6 pagina’s is hier in PDF vorm te downloaden.

Read Full Post »

Project Virtual Reality Check (VRC) heeft de resultaten van een onderzoek uit eind 2012 naar VDI en SBC gepubliceerd. Er staat heel veel nuttige – en soms zelfs opzienbarende – informatie in. Een paar conclusies – allen met cijfers onderbouwd – uit het rapport zijn:

 • De VDI markt is nog erg jong en VDI wordt nog niet breed gebruikt.
 • VMware ESX is de meest gebruikte hypervisor op de servers.
 • Citrix XenDesktop is de meest gebruikte connection broker.
 • Stateless VDI wordt veel meer gebruikt dan verwacht.
 • WAN optimalisatie en Unified Communication wordt nauwelijks gebruikt binnen VDI.
 • HP is het meest gebruikte server merk.
 • Meestal wordt één virtuele CPU per virtuele machine toegewezen, terwijl de best practice twee aanraadt.
 • Antivirus wordt vaak binnen VDI gebruikt, maar niet op een optimale manier.
 • User Environment Management wordt zelden binnen VDI gebruikt.
 • De meest gebruikte desktop is 64-bits Windows 7.
 • Applicatievirtualisatie wordt vaak samen met VDI gebruikt.
 • De storage heeft meestal een klassieke centrale architectuur.
 • In tegenstelling tot VDI is de SBC markt erg volwassen.
 • De user experience – of het gebrek eraan – is het belangrijkste issue bij VDI en SBC.

Dit is opnieuw een uitstekend stuk werk, onder regie van Ruben Spruijt en Jeroen van de Kamp.

Unified Communication

De white paper is hier na registratie als PDF van 69 pagina’s te downloaden.

Read Full Post »

Het kan aan mij liggen, maar ik begrijp dit soort berichten niet. Computer Profile brengt een persbericht uit, waarin op basis van ruim 5.000 interviews is vastgesteld dat minder dan 2% van bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers gebruik maakt van storage-virtualisatie. Vervolgens worden de cijfers verfijnd naar grootte van de bedrijven, naar verschillende branches en naar de leveranciers die dat dan geleverd zouden hebben.

ScreenShot007

Maar wat is storage-virtualisatie? Blijkbaar gebruikt Computer Profile een definitie die slechts bij weinigen bekend is. En hopelijk hebben ze die definitie uitgelegd in hun interviews. Een rondje langs gangbare bronnen voor helderheid over de definitie levert het gebruikelijke beeld: storage-virtualisatie abstraheert de onderliggende hardware voor de bovenliggende lagen die er gebruik van maken. In die zin dus vergelijkbaar met veel andere vormen van virtualisatie. Echter, zo beschouwd is dus elk shared storage systeem een storage-virtualisatie oplossingen. Overigens een stelling die sterk wordt benadrukt door de gezaghebbende Storage Networking Industry Association SNIA, die er zelfs een uitgebreide tutorial aan wijdde.

Als je vervolgens bedenkt dat er nauwelijks zinvolle server-virtualisatie bestaat zonder een onderliggend shared storage systeem, dan komen de cijfers van Computer Profile dus wel heel erg vreemd over.

Bron: Computable

Read Full Post »

METISfiles laat zien hoe je de totale Nederlandse marktgrootte kunt schatten voor CRM functionaliteit, die vanuit de cloud (Software-as-a-Service, oftewel SaaS dus) geleverd wordt. De conclusie is dat dit ongeveer 300 miljoen euro is. Eigenlijk 400 miljoen, als je ook gebruikers meeneemt die zich niet puur met sales en marketing bezighouden.

ScreenShot038

De manier van berekenen en – opsplitsing in segmenten – is volledig transparant en voor iedereen te controleren. Of aan te passen als je op deelgebieden een andere mening hebt of over andere gegevens beschikt.

Dit is het betere rekenwerk. Beter in ieder geval dan de recente schattingen met betrekking tot virtualisatie-besparingen.

Bron: METISfiles

Read Full Post »

Veeam publiceert elk kwartaal een aantal onderzoekscijfers rond virtualisatie. Bij de vraag welke hypervisor er gebruikt wordt, is nu voor het eerst ook een differentiatie gemaakt naar de toepassingen servervirtualisatie versus desktopvirtualisatie (VDI). Ondanks de dominante positie van VMware in het algemeen, blijkt daaruit dat Microsoft’s Hyper-V Citrix  toch ook sterk staat.

Hypervisors used

In UK is het zelfs de meest gebruikte hypervisor voor VDI. Dit verbaast me wel, gezien de relatief onbelangrijke rol van Microsoft op VDI-terrein. Uiteraard speelt Citrix wel een belangrijke rol, met haar XenDesktop en XenServer producten.

Zie de V-index site voor meer.

Update 7-nov-2011: Zie net dat Veeam een fout gemaakt heeft in hun Infographic en dat Citrix en Hyper-V verwisseld zijn. Dus in UK is Citrix de meest gebruikte hypervisor en niet Hyper-V. Dit klinkt een stuk logischer eerlijk gezegd!

 

Read Full Post »

Een recent onderzoek bij 300 bedrijven – waarvan overigens het merendeel in USA – constateert:

 • 85% denkt geen cloud computing te gaan gebruiken in de komende 12 maanden
 • Data-beveiliging vormt de grootste hindernis in de adaptie
 • Andere zorgpunten zijn de SLA-afspraken en de toegang via Internet

Het verbaast me eigenlijk dat de gevaren van een mogelijke vendor lock-in niet worden genoemd.

Zie voor meer Information Technology Intelligence (ITIC)

Read Full Post »

Uit een onderzoek van Heliview – zoals gepubliceerd door de Automatiserig Gids – komt naar voren dat de spontane bekendheid met de drie belangrijkste virtualisatievormen nog erg laag is. Voor zowel server-, desktop- als applicatie-virtualisatie geeft maar liefst 58% aan er niet bekend mee te zijn. Opvallend is verder dat de andere antwoorden ook een exact gelijke verdeling hebben voor de drie virtualisatievormen (15% alleen bekend van naam, 14% enigszins bekend en 13% goed tot zeer goed bekend).

Spontane bekendheid servers

Dit zijn erg opmerkelijke uitkomsten, die wellicht te maken kunnen hebben met de manier waarop de vragen zijn geformuleerd. In ieder geval maakt het de antwoorden op de overige vragen waarschijnlijk een stukje minder relevant. Als je al niet weet wat het is…

Bron: Automatisering Gids

Read Full Post »

Goldman Sachs onderzocht de geplande IT-uitgaven voor het jaar 2008. De hoogste prioriteit bij veel bedrijven blijkt servervirtualisatie te hebben, gevolgd door serverconsolidatie. Op de derde plaats staat "kostenbesparing", te bereiken door zowel minder uit te geven aan software-licenties als aan onderhoud. Buzzwords als grid computing en on-demand staan op de laagste prioriteit.

Over het geheel genomen zal de groei in de IT-uitgaven sowieso verminderen van 7% naar 5%.

Lees hier meer.

Read Full Post »

IDC heeft haar servervirtualisatie-onderzoek uit 2007 dit jaar herhaald. Een paar highlights:

 • Marktaandelen: VMware 82%, Microsoft 13%, Xen 3% en overige – waaronder Unix en mainframe technologieën – 14%.
 • In 59% van de gevallen draaien er minder dan vier virtuele machines per fysieke server.
 • De grootste groei is te verwachten bij toepassingen voor disaster recovery, backup & restore en hoge beschikbaarheid.
 • Wat virtualisatie nog tegenhoudt is een gebrek aan getrainde IT’ers en een ondoorzichtige of onvoordelige licentie-structuur van applicatie-leveranciers.

Zie IDC’s website voor meer.

Read Full Post »