Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘IDC’

IDC definieert Virtual Client Computing als “een model, waarbij zowel software als virtualisatie wordt gebruikt om de beperkingen van traditionele desktop omgevingen op te heffen”. Dat klinkt wat vaag, maar het wordt duidelijker in de opsomming van vier deelgebieden:

 1. Desktop Virtualisatie
  Hieronder valt zowel de centrale VDI variant, waarbij het virtuele desktop O/S in een server draait, als de lokale virtualisatie variant waarbij de virtuele desktop op een client draait.
 2. Applicatie Virtualization
 3. Virtual User Session
  Het oude “Terminal Services” van Microsoft en Presentation Manager van Citrix (tegenwoordig respectievelijk RDSH en XenApp).
 4. User State Virtualization
  De virtualisatie van user profiles.

Voor het overkoepelende Virtual Client Computing positioneert IDC zowel VMware als Citrix in het Leaders segment.

Virtual Client Computing

Dat is opvallend wat VMware betreft en voor de hand liggend voor Citrix. Het rapport is slechts gedeeltelijk vrij beschikbaar. Het gaat dan om een uitgave waarin alleen VMware nader wordt toegelicht.

Dat rapport is hier als PDF van 10 pagina’s te downloaden.

Read Full Post »

IDC heeft het snel veranderende terrein van Virtual Client Computing in kaart gebracht en heeft het resultaat als Technology Assessment rapport gepubliceerd.

Op hoofdlijnen wordt client virtualisatie door IDC in vier aandachtsgebieden onderverdeeld:

 1. Desktop-virtualisatie
 2. Applicatie-virtualisatie
 3. Virtual User Session
 4. User Virtualization

Van alle aandachtsgebieden wordt de stand van zaken geschetst en worden de belangrijkste leveranciers genoemd. De uit het rapport af te leiden taxonomie ziet er dan ongeveer als volgt uit (downloadable PDF):

Client virtualization taxonomy

Het IDC-rapport zelf is hier na registratie bij IDC te downloaden.

Read Full Post »

IDC heeft haar servervirtualisatie-onderzoek uit 2007 dit jaar herhaald. Een paar highlights:

 • Marktaandelen: VMware 82%, Microsoft 13%, Xen 3% en overige – waaronder Unix en mainframe technologieën – 14%.
 • In 59% van de gevallen draaien er minder dan vier virtuele machines per fysieke server.
 • De grootste groei is te verwachten bij toepassingen voor disaster recovery, backup & restore en hoge beschikbaarheid.
 • Wat virtualisatie nog tegenhoudt is een gebrek aan getrainde IT’ers en een ondoorzichtige of onvoordelige licentie-structuur van applicatie-leveranciers.

Zie IDC’s website voor meer.

Read Full Post »