Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Grid computing’ Category

xkoto ondersteunde tot nu toe haar Gridscale-oplossing alleen op IBM’s DB2 database. De al eerder aangekondigde SQL Server ondersteuning is nu echter ook uitgebracht. Daarmee komt een Microsoft SQL Server oplossing beschikbaar die een zekere overeenkomst heeft met Oracle’s Real Application Cluster.

Zie xkoto’s persbericht.

Read Full Post »

Servervirtualisatie beoogt meestal de capaciteit van één fysieke server in te zetten voor meerdere virtuele servers. De hypervisor creëert daarbij een schijnbare werkelijkheid: het operating systeem denkt de hardware volledig te besturen, terwijl het in werkelijkheid samen met meerdere andere operating systemen de hardware deelt. Één van de drijfveren hierbij is de toenemende kracht van enkelvoudige servers: het aantal processoren per server en het aantal cores per processor neemt gestaag toe (zie ook “Hardwarevirtualisatie als gevolg van de wet van Moore“).

Dit soort multi-processor / multicore systemen worden vaak SMP-systemen genoemd: Symmetric Multi-Processor. Het belangrijkste kenmerk is dat de processoren een gezamenlijk intern geheugen delen en dat de processoren – ongeveer – gelijk aan elkaar zijn (vandaar symmetrisch, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een main CPU en een grafische CPU). Een operating systeem dient zich van deze meerdere processoren bewust te zijn om er gebruik van te kunnen maken. Voor Intel processoren is die interface tussen de hardware en het operating systeem bijvoorbeeld vastgelegd in de Intel’s MultiProcessor Specification, waardoor operating systemen op eenduidige wijze de onderliggende hardware kunnen “aftasten”.

Een leverancier die het omgekeerde effect nastreeft is ScaleMP met de Versatile SMP (vSMP) oplossing. ScaleMP creëert namelijk voor het bovenliggend operating systeem de illusie dat er een reusachtige server aanwezig is: tot 128 cores en tot 1 TB intern geheugen. In werkelijkheid wordt zo’n server virtueel nagebootst door meerdere servers (of clusters van servers) via snelle verbindingen aan elkaar te koppelen. De verbindingen moeten uiteraard snel zijn, omdat anders de nadelen van de overhead niet opwegen tegen de voordelen van de parallelle processing. ScaleMP kiest de voor hand liggende optie bij deze verbindingen, namelijk InfiniBand. Operating systeem-ondersteuning beperkt zich overigens tot een aantal Linux varianten. Toepassingen zijn voornamelijk te vinden bij zwaar rekenwerk, waar veel interne geheugen – of veel parallelle processoren – voor nodig zijn.

Read Full Post »

GRIDtoday beschrijft hoe de term “cloud computing“door iedereen weer anders wordt uitgelegd. Waar verschillende partijen het wel over eens schijnen te zijn, is dat het verstandig is om onderscheid te maken tussen “infrastructure-as-a-service” en “platform-as-a-service”. Voorbeelden van de eerste zijn Amazon’s Elastic Compute Cloud (EC2) en GoGrid. Google App Engine en Mosso aan de andere kant zijn typische voorbeelden van “platform-as-a-service”.

In het algemeen is de grens tussen cloud computing en Managed Hosting niet duidelijk af te bakenen. Een poging wordt als volgt geformuleerd:

… a list of properties that every cloud should have. Among those properties, and where the distinction between managed hosting and cloud services becomes a little more clear, are: real-time, accessible infrastructure; scalability on the fly; utility billing model; credit card billable; and it needs to be a platform. Managed hosting solutions usually don’t have these characteristics, and usually it’s intended to be that way.

Lees het artikel hier.

Read Full Post »

Goldman Sachs onderzocht de geplande IT-uitgaven voor het jaar 2008. De hoogste prioriteit bij veel bedrijven blijkt servervirtualisatie te hebben, gevolgd door serverconsolidatie. Op de derde plaats staat "kostenbesparing", te bereiken door zowel minder uit te geven aan software-licenties als aan onderhoud. Buzzwords als grid computing en on-demand staan op de laagste prioriteit.

Over het geheel genomen zal de groei in de IT-uitgaven sowieso verminderen van 7% naar 5%.

Lees hier meer.

Read Full Post »

Ericom positioneert zichzelf als “het Citrix alternatief”. Geen wonder dat Ericom dus zowel Server Based Computing oplossingen op basis van Windows Terminal Services levert als server-hosted Virtuele Desktops. Voor deze laatste categorie wordt nu ook Oracle VM als platform ondersteund. Interessant is daarbij de verwijzing naar de Oracle VM’s feature om zowel binnen een server te virtualiseren, als over meerdere servers heen (dus grid computing).

Read Full Post »

Virtualization Review bericht over de Gridscale van xkoto. Hiermee kun je de database virtualiseren en over meerdere servers verspreiden. Dit werkt nu alleen nog voor IBM DB2, maar zou binnenkort ook Microsoft’s SQL Server ondersteunen. Tot nu toe is het een best practice om database servers op fysieke servers te laten draaien en deze dus vooral niet te virtualiseren. De oplossing van xkoto zou deze beperking wellicht weg kunnen halen. De basisgedachte lijkt overigens sterk op die van Oracle’s Real Application Cluster.

Read Full Post »